tmcell loader

Gürleşiber

Arzan bahadan gürleşiň we aragtanşykda boluň!

Hyzmatyň görnüşleri:
 • Ulgam içi şykyş jaňlar: 0.10 manat
 • Ulgam içi jaňlar ikinji minutdan başlap: 0.02 manat
 • Şäher we şäher ara ulgamyna we başga operatoryn ulgamyna çykyş jaňlar, bir minudy üçin: 0.10 manat
 • Ähli giriş jaňlar: 0.00 manat
 • Çykyş sms habarlar (ýurdumyzyň çäklerine), bir sms üçin: 0.05 manat
 • Internet maglumaty 1 MB üçin: 0.10 manat
 • Gündeki müşderi tölegi: 0.15 manat
 • Nyrhnama birikmek: 1 manat
 • Nyrhnama birikmek üçin USSD buýruk: *0809*6*1*2*126#
Bu maglumat size peýdaly boldymy?

Teswirler

  Teswir ýazyň

  Beýleki nyrhnamalar
  Sowgat 1000+
  USSD buýruk: *0809*6*1*2*131#
  Çäksiz gepleşik +
  USSD buýruk: *0809*6*1*2*132#
  Sorag bermek
  Icon