tmcell loader

Internet 50

100 minut +2 Gb + 100 SMS

Hyzmatyň görnüşleri:
 • 30 günüň dowamynda bukja üçin alynýan hökmany töleg: 50 manat
 • Bukjanyň içinde berilýän minut sany: 100 minut
 • Bukjanyň içinde berilýän sms habarlarynyň sany: 100 sms
 • Bukjanyň içinde berilýän internet maglumatynyň möçberi: 2 GB
 • Ähli giriş jaňlar: 0.00 manat
 • Nyrhnama birikmek: 1.00 manat
 • Nyrhnama birikmek üçin USSD buýruk: *0809*6*1*2*133#
Bukjanyň içinde berilýän hyzmatlaryň görnüşleri gutaran ýagdaýynda:
 • Çykyş jaňlar (ýurdumyzyň çäklerine), bir minut üçin: 0.05 manat
 • Çykyş sms habarlar (ýurdumyzyň çäklerine), bir sms üçin: 0.05 manat
 • Internet maglumaty 1 MB üçin: 0.05 manat
Bukja üçin bellenilen tölegiň ýetmedik ýagdaýynda:
 • Çykyş jaňlar (ýurdumyzyň çäklerine), bir minut üçin: 0.14 manat
 • Çykyş sms habarlar (ýurdumyzyň çäklerine), bir sms üçin: 0.14 manat
 • Internet maglumaty 1 MB üçin: 0.14 manat

Bellik: Nyrhnamanyň bukjasy 30 günüň dowamynda hereket edyär we 30 günüň dowamynda bir gezek berilýär.

Bu maglumat size peýdaly boldymy?

Teswirler

  Teswir ýazyň

  Beýleki nyrhnamalar
  Sowgat 1000+
  USSD buýruk: *0809*6*1*2*131#
  Çäksiz gepleşik +
  USSD buýruk: *0809*6*1*2*132#
  Sorag bermek
  Icon