tmcell loader

“Çäksiz saz”


Çäksiz sazz hyzmaty

Her günde täze çykýan aýdymlary we albomlary diňlemeklige mümkinçilik berýän Tm cell sazz hyzmatynda şu günki günde 200 müňe golaý aýdymlar abonentlere islän wagtynda diňlemek elýeterlidir.

“Çäksiz sazz” hyzmaty ulanmak üçin Plaýmarketdan ýa-da App Storedan programmany ýükläp alyň, soňra hyzmaty birikdiriň.

Hyzmatyň bahasy 1 aý üçin : 10 manat

Birikdimek üçin : *0809*11#

Bu maglumat size peýdaly boldymy?

Teswirler

  Teswir ýazyň

  Beýleki hyzmatlar
  TMCELL Töleg
  Aňsatlyk bilen töleg ediň
  TMCELL Saz
  “Çäksiz saz” hyzmatyny ulanmak üçin hökman 4G-LTE birikdirlen bolmaly
  Sorag bermek
  Icon