TMCELL hyzmat ediş bölümçeleriň salgylary

Welaýaty saýlaň:
Size haýsy:

Salgysy Iş wagty arakesme Dynç günleri
Oguz han köçe 217-nji jaý (Merkez bölümi) 8 - 22  
11 mkr 1916 köçe 39-njy "B" jaýy 8 - 21  
30 mkr Magtymguly şaýoly 144-nji jaý 8 - 20  
Çoganly şäherçe,Aşgabat-Daşoguz köçe blok "Ç" ("Altyn Asyr" gündogar bazary) 9 - 18   duşenbe, sişenbe günleri
Parahat 4/2 80-nji jaý (Santa-Barbara) 9 - 18   ýekşenbe güni
Garaşsyzlyk şaýolynyň we G.Ezizow köçesiniň çatrygy( Çagalar dünýä binasy) 8 - 20  
1916-nji köçe 154-nji jaý (Bedew) 8 - 20  
1945-nji köçe 60-njy jaý ( "Paýtagt" Söwda merkezi) 8 - 21  
2028-nji köçe 47 "A" jaý ( Teke Bazar) 8 - 21  
A.Niýazow köçe 104-nji jaý (AŞTU binasy) 8 - 21   ýekşenbe güni
1-nji mkr Azady köçe 4-nji jaý (5-nji poçta) 9 - 18   13 - 14 ýekşenbe güni
Arçabil şaýolynyň 88-nji jaýy (Aragatnaşyk ministrligi) 9 - 19   14 - 15 ýekşenbe güni
Türkmenbaşy şaýoly 52-nji jaý ( "Ýimpaş" Söwda merkezi) 9 - 22  
Änew şäheri köçe Halklaryň dostlugy 4-njy А jaý 7 - 21  
Baharly şäheri köçe Magistralnyý 25-nji jaý 7 - 21  
Gökdepe şäheri köçe Magtymguly 8-nji jaý (Awtomenzil) 7 - 21  
Kaka etr.köçe Ýuzbaşy 66-njy jaý 9 - 18   13 - 14 ýekşenbe güni
Gypjak şäherçe Görogly köçe 2-nji jaý 8 - 20   13 - 14
Abadan ş. köçe Oguzhan 24 "A" jaý 7 - 21  
Tejen ş. Köçe Magtymguly 35-nji jaý 8 - 20  
Balkanabat ş.209-njy kwartal 57-nji jaý 8 - 20  
Türkmenbaşy, Niýazow köçe 27-nji jaý 8 - 20  
Türkmenbaşy, Magtymguly şaýoly 15-nji jaý 8 - 20  
Türkmenbaşy, Magtymguly şaýoly 70-nji jaý 8 - 20  
Türkmenbaşy, Aeroport 8 - 20   13 - 14
Türkmenbaşy, Magtymguly köçe 16-nji jaý 9 - 18   13 - 14 şenbe güni
Hazar, "Çarlak" myhmanhanasy 8 - 20   13 - 14
Garabogaz, Gurbansoltan şaýoly 1-nji jaý 9 - 18   13 - 14 şenbe güni
Mary ş.köçe Atabaýew 57-nji jaý (AB 10) 8 - 20  
Mary ş.köçe Baýram han 3-nji jaý (Ýüpek ýol bazary) 8 - 20  
Mary ş.köçe Gorkut ata 2-nji jaý (Bauman) 8 - 20  
Mary ş.köçe Gurbansoltan eje 69-njy jaý 8 - 20  
Mary ş.köçe Mollanepes kelte 12-nji jaý (merkez) 8 - 20  
Daşoguz ş.köçe Azatlyk 88-nji jaý (Syýahat myhmanhanasy) 8 - 20  
Daşoguz ş.köçe Akdepe 3-nji jaý (7-nji ATS) 8 - 18  
Daşoguz ş.köçe Magtymguly 13-njy jaý (10-njy poçta) 8 - 20  
Daşguz ş.Türkmenbaşy şaýoly 19/1 jaý (Uzboý myhmanhanasy) 8 - 20  
Daşoguz ş.Türkmenbaşy şaýoly 44-nji jaý (5-nji ATS) 8 - 20  
Türkmenabat, 1 mkr Görogly şaýoly 8 - 20  
Türkemenabat ş.köçe Akdepe merkez kiçi etrap 8 - 20  
Türkmenabat ş.köçe Garaşsyzlyk Demirýolçylar kiçi etrap 9 - 18   13 - 14 ýekşenbe güni
Türkemenabat ş.köçe Niýazow şaýoly 53-nji jaý (aragatnaşyk öýi Merkez 1) 8 - 20  
Türkemenabat ş.köçe Niýazow şaýoly 53-nji jaý (aragatnaşyk öýi Merkez 2) 8 - 20