Tygşytly

Bu açyk maglumat

Ulgamyň içinde tygşytly.

Müşderi tölegi (Her gije-gündizde) 0, 30  manat
Ulgamyň içinde
Sizden gidýän (çykys) jaňlar  (1 minut üçin) 0, 06  manat
Size gelýän (giris) jaňlar   0
Aragatnaşygyň beýleki operatorlarynyň müşderileri üçin
Sizden gidýän (çykys) jaňlar  (1 minut üçin) 0, 20  manat
Size gelýän (giris) jaňlar  (1 minut üçin) 0, 02  manat
Şäher içinde we şäherara
Sizden gidýän (çykys) jaňlar  (1 minut üçin) 0, 10  manat
Size gelýän (giris) jaňlar  (1 minut üçin) 0, 02  manat
SMS (1 SMS üçin ulgamyň içinde) 0, 05  manat
Maglumatlary ibermek (1 Mb üçin) 0, 07  manat
Halkara has takyk

Her gije-gündizde alynýan müşderi tölegi 0,30 manat.

Özüňize oňaýly bolan nyrhnama meýilnamasyny saýlaň. Şahsy otag giriň, ýa-da TMCELL-ň ýakyndaky hyzmat ediş ofisine baryň.

USSD buýruk: *0809*6*1*2*106#

Ilkinji töleg 5 manat.