Çäksiz gepleşikler

Bu açyk maglumat

Çäklendirilmeýän gepleşikler

Müşderi tölegi (her 30 günde) 210, 00  manat
Ulgamyň içinde
Sizden gidýän (çykys) jaňlar   0
Size gelýän (giris) jaňlar   0
Aragatnaşygyň beýleki operatorlarynyň müşderileri üçin
Sizden gidýän (çykys) jaňlar   0
Size gelýän (giris) jaňlar   0
Şäher içinde we şäherara
Sizden gidýän (çykys) jaňlar   0
Size gelýän (giris) jaňlar   0
SMS (1 SMS üçin ulgamyň içinde) 0
Maglumatlary ibermek (1 Mb üçin) 0, 07  manat
Halkara has takyk

Müşderi tölegi 210 manat, her 30 günde şahsy hasapdan tutulýar. Eger-de müşderi tölegi tutulanda hasapdaky serişdeler ýeterlik bolmadyk ýagdaýynda, onda jaňlar we SMS "3G-Internet" nyrh meýilnamasyndaky ýaly hyrhlanýar. Zerur bolan möçber geçririlenden soňra limitsiz nyrhnama dikeldilýär.

Özüňize oňaýly bolan nyrhnama meýilnamasyny saýlaň. Şahsy otag giriň, ýa-da TMCELL-ň ýakyndaky hyzmat ediş ofisine baryň.

Ilkinji töleg 5 manat.