Seniň üçin…

Bu açyk maglumat

Ulgam içi çykyş jaňlar birinji minuty 0,05 manat, ikimji minutyndan başlap 0,01 manat

Müşderi tölegi (Her gije-gündizde) 0, 20  manat
Ulgamyň içinde
Sizden gidýän (çykys) jaňlar  (1 minut üçin) 0, 05  manat
Size gelýän (giris) jaňlar   0
Aragatnaşygyň beýleki operatorlarynyň müşderileri üçin
Sizden gidýän (çykys) jaňlar  (1 minut üçin) 0, 20  manat
Size gelýän (giris) jaňlar   0
Şäher içinde we şäherara
Sizden gidýän (çykys) jaňlar  (1 minut üçin) 0, 20  manat
Size gelýän (giris) jaňlar   0
SMS (1 SMS üçin ulgamyň içinde) 0, 05  manat
Maglumatlary ibermek (1 Mb üçin) 0, 20  manat
Halkara has takyk

Birinji minuty 0,05 manat, ikinji minutyndan başlap 0,01 manat. Müşderi tölegi, gündelik 0,20 manat. Ähli giriş jaňlar mugt.

Arhiw nyrhnama