Öz aragatnaşygyňy dolandyr!

Hyzmat: Belgini anyklamaklygy gadagan etmekligi ret etmek

«Belgini anyklamaklygy gadagan etmekligi ret etmek» hyzmatyny birikdiriň, şonda Sizde «Belgini kesgitlemek» hyzmaty, «Belgini kesgitlemekligi gadagan etmek» hyzmaty birikdirilen müşderiler jaň edenlerinde hem işlär.

Birikmegiň usuly: Şahsy otaga giriň ýa-da TMCELL müşderilerine hyzmat edýän ýakyndaky ofise baryň.

USSD hyzmatyň üsti bilen birikdirmek *0809*2*4*1#

USSD hyzmatyň üsti bilen öçürmek *0809*2*4*0#

Ähli hyzmatlar