Älem boýunça syýahat et!

Hyzmat: Halkara elýeterlilik

Öýdäki TMCELL setinde bolmak bilen beýleki ýurtlara we hemra telefon setlerine jaň etmek mümkinçiligini almak üçin «Halkara elýeterlilik» hyzmatyny birikdiriň.

Rouming ulanmak üçin hyzmat hökmany şert bolup durýar. Eger-de siz beýleki ýurtlara gitmek meýliňiz bolup TMCELL setinden ulanmakçy bolsaňyz, onda siz «Halkara elýeterlilik» hyzmatyna birikdirilmelisiňiz.

Birikmegiň usuly: TMCELL müşderileriniň iň ýakyn hyzmat ediş ofisine baryň. Pasportyňyzy almagy unutmaň.

USSD hyzmatyň üsti bilen birikdirmek *0809*1*2#

USSD hyzmatyň üsti bilen öçürmek *0809*1*1#

Ähli hyzmatlar