Öz çykdaýjylaryňy barla!

Hyzmat: Gijeki gepleşikler

Islendik nyrhnama meýilnamasy üçin gije, 23:00-dan 07:00-a çenli ulgam içindäki jaňlar üçin 25%-e çenli arzanladyş hereket edýär. Arzanladyş «Meniň söýgüli belgim» boyunça jaňlara ýaýbaňlanmaýar.

 

boş

Ähli hyzmatlar