Söz bilen aýdar ýaly däl

Hyzmat: MMS kabul edilmegi we ugradylmagy

Bu arhiw hyzmaty, indi hödürlenmeýär.

Hyzmat tekstde, şekilde, sesde we wideoda bolup biljek multimediýa habarlaryny alyp-çalyşmana mümkinçilik berýär.

MMS ugratmak üçin:

  • Öz telefonyňyzda MMS ugratma parametrlerini sazlaň. Onuň amala aşyrylşy barada Siziň tefonyňyzdaky gözükdirmede ýazylandyr.
  • MMS-habaryny taýýarlaň. Onuň amala aşyrylşy barada Siziň tefonyňyzdaky gözükdirmede ýazylandyr.
  • MMS ugradyň. Alyjynyň salgysy hökmünde +9936ХХХХХХХ formatda belgini görkeziň.
boş

Ähli hyzmatlar