Öz aragatnaşygyňy dolandyr!

Hyzmat: Belgini kesgitlemek

Giriş jaňy wagtynda Siziň telefonyňyz Size jaň edýäniň telefon belgisini anyklar. Telefon apparatlarynyň köp bölegi, eger-de telefon belgisi apparatyň telefon kitabyna girizilen bolsa awtomatiki ýagdaýda adyny hem anyklaýar.

Belgi eger-de Size jaň edýän müşderide «Belgini kesgitlemekligi gadagan etmek» hyzmaty birikdirilen bolsa anyklanylmaz.

Goşmaça «Belgini anyklamaklygy gadagan etmekligi ret etmek» hyzmatyny birikdiriň, şonda Sizde «Belgini anyklamaklyk» hyzmaty, «Belgini kesgitlemekligi gadagan etmek» hyzmaty birikdirilen müşderiler jaň edenlerinde hem işlär.

Birikmegiň usuly: Şahsy otaga giriň ýa-da TMCELL müşderilerine hyzmat edýän ýakyndaky ofise baryň.

USSD hyzmatyň üsti bilen birikdirmek *0809*2*3*1#

USSD hyzmatyň üsti bilen öçürmek *0809*2*3*0#

Ähli hyzmatlar