Tapawutlan!

Hyzmat: Belgi saýlamak

Siz özüňize “owadan” ýa-da ýeňil ýatda galýan, ýa-da Siziň durmuşyňyzyň “aýratyn” sanlary bilen bagly bolan telefon belgisini (bar bolan boş TMCELL belgilerinden) saýlap bilersiňiz .

Bahasy : 15 manat

Hyzmatdan peýdalanmagyň usuly: TMCELL müşderileriniň iň ýakyn hyzmat ediş ofisine baryň. Pasportyňyzy almagy unutmaň.

Ähli hyzmatlar