Öz aragatnaşygyňy dolandyr!

Hyzmat: Belgini kesgitlemekligi gadagan etmek

«Belgini kesgitlemekligi gadagan etmek» hyzmatyny birikdiriň, şonda Siziň jaň edýän müşderileriňiz, Siziň telefon belgiňizi görmezler.

Gadagan etmeklik «Belgini anyklamaklygy gadagan etmekligi ret etmek» hyzmaty birikdirilen müşderilere degişli däldir, olar Siziň belgiňizi elmydama görerler.

Birikmegiň usuly: Şahsy otaga giriň ýa-da TMCELL müşderilerine hyzmat edýän ýakyndaky ofise baryň.

USSD hyzmatyň üsti bilen birikdirmek *0809*2*3*1#

USSD hyzmatyň üsti bilen öçürmek *0809*2*3*0#

Ähli hyzmatlar