Öz çykdaýjylaryňy barla!

Hyzmat: Amatly+

  Hyzmatyň görnüşleri bahasy, man
1 Çykyş jaňlar  
1.1 Ulgamara çykyş jaňlar, ilkinji iki minut 0,08
1.2 Çykyş jaňlar 3-nji minutdan başlap. Her bir minut üçin 0,01
1.3 Başga operatoryň ulgamyna çykyş jaňlar 0,16
1.4 Şäher we şäherara aragatnaşyk ulgamyna çyklyş jaňlar, bir minut üçin 0,16
3 Giriş jaňlar  
3.1 Aragatnaşyk ulgamyna giriş jaňlar, bir minut üçin 0
4 SMS  
4.1.1 Ulgam içinde hem-de başga operatoryň ulgamyna çykyş SMS hyzmaty (bir SMS üçin) 0,08
4.1.2 Çykyş halkara SMS hyzmaty (bir SMS üçin) 0,20
4.2 Ähli giriş SMS hyzmaty tölegsiz 0
5 Internet ulgamyna girmek üçin mümkinçilik  
5.1 Internet ulgamyny ulanmak,(1Mb üçin) 0,07
6 Müşderi tölegi  
6.1 Her gije-gündizinde alynýan müşderi tölegi 0,20

 

  • Bu hyzmaty diňe "Amatly" nyrhnamasynda ulanmak mümkündir
  • Hyzmaty birikdirmek we oçurmek üçin 1 manat alynar
  • Beýleki hyzmatlar üçin tölegler "Amatly" nyrhnamasyna laýyklykda alynyar

Birikmegiň usuly: Şahsy otaga giriň ýa-da TMCELL müşderilerine hyzmat edýän ýakyndaky ofise baryň.

USSD hyzmatyň üsti bilen birikdirmek *0809*2*8*1#

USSD hyzmatyň üsti bilen öçürmek *0809*2*8*1#

Ähli hyzmatlar