USSD Hyzmatyňyzy özüňiz dolandyryň

USSD

,

Hyzmatyňyzy

,

özüňiz

,

dolandyryň

,

0809

,

Tygsytly

,

Amatly

,

Sada

,

Seniň üçin…

Translations:

USSD ulgamyň üsti bilen hyzmatlary ýeňillikli ulanmak mümkinçilik berilýär.Onyň üçin aşakda görkezilen şekillere we belgilere aýlap jaň etmek düwmesine basyň.

Hyzmatlary dolandyrmak

Esasy menýu *0809#

Dil saýlamak *0809*0#

  • Iňlis dili *0809*0*1#
  • Türkmen dili *0809*0*2#
  • Rus dili *0809*0*3#

Hyzmatlaryň görnüşi 1  *0809*2#

Hyzmat Birikdirmek Öçürmek  Barlamak
Jaňa garaşmak *0809*2*1*1# *0809*2*1*0# *0809*2*1*2#
GPRS hyzmaty *0809*2*2*1# *0809*2*2*0# *0809*2*2*2#
Belgini anyklamagy gadagan etmek *0809*2*3*1# *0809*2*3*0# *0809*2*3*2#
Belgini anyklamagy gadagan etmegi inkär etmek *0809*2*4*1# *0809*2*4*0# *0809*2*4*2#
Giriş jaňlary başga salga ýollamak *0809*2*5*1# *0809*2*5*0# *0809*2*5*2#
Konferens aragatnaşygy *0809*2*7*1# *0809*2*7*0# *0809*2*7*2#
Rouming *0809*1*3*1# *0809*1*3*0# *0809*1*3*2#
Wideo jaňlary *0809*3*1# *0809*3*0# *0809*3*2#
Halkara aragatnaşygy (10-lyk) *0809*1*2# *0809*1*1#

Nyrhnamany dolandyrmak 

Nyrh meýilnamasynyň üýtgemegi  2

Sada *0809*6*1*2*122#

WCDMA 3G-Internet *0809*6*1*2*104#

Tygşytly *0809*6*1*2*106#

Amatly *0809*6*1*2*109#

Ulanylýan nyrhnamany bilmek *0809*6*1*1#

 

Trafik bukjasynyň birikdirilmesi

  • 50 Mb bukjany 3 manada satyn almak üçin *0850*3#
  • 1 Gb bukjany 55 manada satyn almak üçin *0850*55#
  • 4 Gb bukjany 160 manada satyn almak üçin *0850*160#
  • 10 Gb bukjany 350 manada satyn almak üçin *0850*350#


 


1) Käbir hyzmatlar üçin nyrh meýilnamaňyza görä göşmaça töleg alynýar.

2) Nyrhnamany çalyşmak üçin alynýan tölegiň möçberi 1 manat.