Korporatiw müşderilere

Korporatiw

Translations:

«Korporatiw» maşgalasynyň nyrhnama meyilnamalary guramanyň işgärlerine hemişe aragatnaşykda bolmaga mümkinçilik berýär, bu bolsa üstünlikli işiň wajyp faktory bolup durýar.

Müşderileriň korporatiw toparynyň içindäki ähli gepleşikler we SMS mugtdyr.

«Korporatiw» nyrhnama meýilnamasyndaky galan aragatnaşyk hyzmatlarynyň bahasy birikdirilýän müşderileriň sanyna garaşlydyr.

 

TMCELL Korporatiw müşderisi nädip bolmaly

«Korporatiw» nyrhnama meyilnamasy diňe edara görnüşindäki taraplar bolan müşderiler üçin elýeterlidir. Korporatiw müşderi bolmak üçin edara görnüşindäki taraplar bilen iş boýunça bölüme ýüzlenmek we «Korporatiw» nyrhnamasyny birikdirmek haýysy bilen guramadan hat bermek zerurdyr.

 

Nyrhnamalar «Korporatiw»

Hyzmatlar Möçberi,
Bahasy
Birikdiriljek müşderileriň sany  
  Korporatiw-10 1000
  Korporatiw-15 8
  Korporatiw-50 8
  Korporatiw-150 8
Müşderi tölegi aýda (her aýyň başyna alynýar)  
  Korporatiw-10 10 man
  Korporatiw-15 15 man
  Korporatiw-50 50 man
  Korporatiw-150 150 man
Depozit  
  Korporatiw-10 10 man
  Korporatiw-15 15 man
  Korporatiw-50 50 man
  Korporatiw-150 150 man
Bukja içinde (+993 kodlary bolan belgilere) berilýän minut sany  
  Korporatiw-10 45
  Korporatiw-15 60
  Korporatiw-50 300
  Korporatiw-150 1000
Bukja içinde berilýän maglumat möçberi, Mb  
  Korporatiw-10 30
  Korporatiw-15 40
  Korporatiw-50 50
  Korporatiw-150 300
Bukja içinde berilýän SMS habarlary (+993 kodlary bolan belgilere), sany  
  Korporatiw-10 ýok
  Korporatiw-15 20
  Korporatiw-50 40
  Korporatiw-150 150

 

Nyrhnamalaryň meýilnamalary barada jikme-jik bilmek: