Ykjam radio we telewideniýe Siziň telefonyňyzda

17.04.2015

Translations:

Hormatly müşderiler! Täze “ykjam radio we telewideniýe” hyzmaty açylandygy barada Size habar berýäris. Indi öz ykjam telefonyňyz arkaly teleýaýlymlara seredip, radiony diňläp bilersiňiz.

Bellik: Häzirki wagtda bu hyzmat diňe 4G LTE ulgamynda et ýeterdir.

Habarlar