Hyzmatdaşlara teklipler

карточка

,

пополнение баланса

,

партнер

Translations:

Biz hasaby doldurmagyň komission kartalaryny ýerlemek 6%-e çenli möçberinde sylag hödürleýäris.

Hasaby doldurmak kartasyny edinmek üçin hyzmatdaşa (Komissionere) kartalary edinmek üçin arza bermek zerur. Töleg nagt däl gornüşde ýerine ýetirilýär.

Hasaby doldurmagyň kartalaryny edinmek üçin sylag her aýda öňki aý üçin her aýyň başlanan senesinden ähli resminamalara gol çekilenden soň hasabat döwrüniň 10 bank güni.

Komissioneriň sylag möçberi onuň hasabat döwrüniň töleg mukdaryna bagly bolup we aşakdaky stawkalar boýunça hasaplanýar:

Online töleg  (manat)     

% sylag

Skreç kart üçin, pin kod  (manat)

% sylag

250 000 çenli

3%

250 000 çenli

2,5%

250 001-500 000

4%

250 001-500 000

3%

500 001- 1 500 000

5%

500 001- 1 500 000

3,5%

1 500 001 we ýokary

6%

1 500 001 we ýokary

4%

 

Arzany bermek üçin zerur bolan resminamalaryň sanawy:

1. Pasport

2. Patent, bellige alyş şahadatnamasy. Patende salgyt gullygy tarapyndan

         a) 52.62.2 “Bazardaky bölek satuw söwda”

         b) 51.70.0 “Beýleki lomaý söwda ygtyýar berilen bolmaly

3. Telekeçiniň bankda hasaplaşyk hasaby bolmaly we depozidinde 100 000 (Bir ýüz müň) manat pul möçberi barlygy barada kepilnama.

4. Hasaplaşyk diňe nagt däl görnüşde amala aşyrylýar

5. Ştamp


Habarlaşmak üçin telefonlarymyz:
39-12-92;
39-11-83 (fax);