2G-Standart

Bu açyk maglumat

Gepleşikler we Internede ygtyýar

Müşderi tölegi (Her gije-gündizde) 0, 07  manat
Ulgamyň içinde
Sizden gidýän (çykys) jaňlar  (1 minut üçin) 0, 10  manat
Size gelýän (giris) jaňlar   0
Aragatnaşygyň beýleki operatorlarynyň müşderileri üçin
Sizden gidýän (çykys) jaňlar  (1 minut üçin) 0, 20  manat
Size gelýän (giris) jaňlar  (1 minut üçin) 0, 12  manat
Şäher içinde we şäherara
Sizden gidýän (çykys) jaňlar  (1 minut üçin) 0, 12  manat
Size gelýän (giris) jaňlar  (1 minut üçin) 0, 12  manat
SMS (1 SMS üçin ulgamyň içinde) 0, 08  manat
Maglumatlary ibermek (1 Mb üçin) 0, 20  manat
Halkara has takyk

Müşderi tölegi her gün 0,07 manat.

«Belgini kesgitlemek» hyzmatynyň birikdirilen ýagdaýyndaky goşmaça müşderi tölegi her gün 0,04 manatdan ybaratdyr.

Arhiw nyrhnama