Serpaý

Bu açyk maglumat

Müşderi tölegsiz. Giriş jaňlar mugt.

Müşderi tölegi (Her gije-gündizde) 0
Ulgamyň içinde
Sizden gidýän (çykys) jaňlar  (1 minut üçin) 0, 12  manat
Size gelýän (giris) jaňlar   0
Aragatnaşygyň beýleki operatorlarynyň müşderileri üçin
Sizden gidýän (çykys) jaňlar  (1 minut üçin) 0, 14  manat
Size gelýän (giris) jaňlar   0
Şäher içinde we şäherara
Sizden gidýän (çykys) jaňlar  (1 minut üçin) 0, 12  manat
Size gelýän (giris) jaňlar   0
SMS (1 SMS üçin ulgamyň içinde) 0, 08  manat
Maglumatlary ibermek (1 Mb üçin) 0, 07  manat
Halkara has takyk

Aşakdaky ýagdaýlarda tygşytlamak bolar: Gijeki gepleşikler arzan, Meniň söýgüli belgim belgä jaň minudyna 3 teňňe.

Arhiw nyrhnama