Seniň ulgamyň 1

Bu açyk maglumat

Ulgamyň içindäki her 10 minut gepleşikler üçin 0,1 manat. Ähli giriş jaňlar mugt.

Müşderi tölegi (Her gije-gündizde) 0, 20  manat
Ulgamyň içinde
Sizden gidýän (çykys) jaňlar  (10 minutlar üçin) 0, 10  manat
Size gelýän (giris) jaňlar   0
Aragatnaşygyň beýleki operatorlarynyň müşderileri üçin
Sizden gidýän (çykys) jaňlar  (1 minut üçin) 0, 14  manat
Size gelýän (giris) jaňlar   0
Şäher içinde we şäherara
Sizden gidýän (çykys) jaňlar  (1 minut üçin) 0, 14  manat
Size gelýän (giris) jaňlar   0
SMS (1 SMS üçin ulgamyň içinde) 0, 08  manat
Maglumatlary ibermek (1 Mb üçin) 0, 07  manat
Halkara has takyk

Ulgamyň içindäki her 10 minut gepleşikler üçin 0,10 manat. Müşderi tölegi, gündelik 0,20 manat. Bu nyrhnama geçmegin nyrhy 5 manat.

Özüňize oňaýly bolan nyrhnama meýilnamasyny saýlaň. Şahsy otag giriň, ýa-da TMCELL-ň ýakyndaky hyzmat ediş ofisine baryň.

USSD buýruk: *0809*6*1*2*119#

Ilkinji töleg 5 manat.